Επόμενες Συναντήσεις


07 Ιούν, 19

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις


1ο Διεθνές Συνέδριο «Φερεκύδης»

Ημερομηνίες συνεδρίου: 7-9 Ιουνίου 2019 Στις αρχές του 16ου αιώνα ο Baltassare Castiglione, στο έργο