Επόμενες Συναντήσεις


26 Ιούν, 17
26 Ιούν, 17
26 Ιούν, 17

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις


Η Ανάδειξη της Φυσιογνωμίας του Τόπου: Ο ρόλος των Πυλών στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των Παραδοσιακών Οικισμών

Ιωσήφ Στεφάνου, Οµ.Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Πολεοδοµικής Σύνθεσης ΕΜΠ