Λεπτομέρειες για τους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία τελικής υποβολής περιλήψεων ορίζεται η 25/11/2018