Εταιρικές Συνεργασίες – Χορηγοί

Το Συνέδριο Φερεκύδης δίνει τη δυνατότητα στους χορηγούς να επενδύσουν στην οργάνωση ενός τόσο σημαντικού συμβάντος.

Δίνεται έμφαση στη στενή και μακροχρόνια συνεργασία με τους χορηγούς και στη συμμετοχή τους στους στόχους και τις δραστηριότητες του όχι μόνο του Συνεδρίου, αλλά και του ίδιου του Ινστιτούτου με αμοιβαίο όφελος.

Το ινστιτούτο με τις διαπανεπιστημιακές δραστηριότητες του και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον επιστημονικό κόσμο της χώρας, προβάλλει τη Σύρο και μπορεί να δίνει μια ευκαιρία στις επιχειρήσεις, προβολής , σε εθνικό επίπεδο

Στόχος μας είναι η καλλιέργεια μακροχρόνιων δεσμών με τις εταιρείες – χορηγούς, οι οποίοι να στηρίζονται στη συστηματική επικοινωνία, την αμοιβαία κατανόηση της φιλοσοφίας του Συνεδρίου, του Ινστιτούτου και της εταιρείας, στη συνεργασία, στις κοινές ανάγκες, στη δημιουργικότητα και στην ποιότητα.

Εάν επιθυμείτε να στηρίξετε το συνέδριο παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα:

Στοιχεία Πληρωμής

Κατάθεση του ποσού (σε περίπτωση διαφορετικής τράπεζας, η επιβάρυνση των επιπλέον εξόδων μεταφοράς, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα) στον παρακάτω λογαριασμό. Παρακαλούμε στα σχόλια της μεταφοράς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αποστολέα:

EUROBANK

ΙΒΑΝ: https://4npo.org/casino-near-vancouver GR7802602810000790200978750

Δικαιούχος: Ινστιτούτο Σύρου

Μετά την καταβολή του ποσού, παρακαλείστε να επισυνάψετε την απόδειξη στο παρακάτω πεδίο.
Για την ενσωμάτωσή σας ως χορηγό στο site μας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ένα λογότυπο διαστάσεων τουλάχιστον 400x400 (pixels).