Υποβολή περιλήψεων:

Η ημερομηνία υποβολής περιλήψεων ορίζεται η 25/11/2018

Πριν την υποβολή της περίληψης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πρότυπο υποβολής. Κατεβάστε το πατώντας εδώ

Φόρμα Υποβολής

 

Υποβολή τελικών κειμένων:

Η ημερομηνία υποβολής των τελικών κειμένων θα ανακοινωθεί σύντομα

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία τελικής υποβολής περιλήψεων ορίζεται η 25/11/2018