Κόστος της συμμετοχής

1η Περίοδος (έως και 15/4/2019)

  • 300€ | Κανονική συμμετοχή
  • 150€ | Για καθηγητές, φοιτητές και ανέργους

2η Περίοδος (μετά τις 15/4/2019)

  • 350€ | Κανονική συμμετοχή
  • 175€ | Για καθηγητές, φοιτητές και ανέργους
Κράτηση

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία τελικής υποβολής περιλήψεων ορίζεται η 25/11/2018