Συμμετοχή στις δράσεις μας


Το Ινστιτούτο Ιστορικής και Πολιτισμικής Έρευνας Σύρου εδρεύει στη Μονή Ιησουϊτών, στην Άνω Σύρο, της οποίας τους χώρους αξιοποιεί μέσω πολλαπλών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων του. Οι στόχοι του Ινστιτούτου εξυπηρετούνται και από τις ανάλογες προγραμματιζόμενες δράσεις, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι ηχητικές συναντήσεις, ένας θεσμός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του νεοσύστατου Ινστιτούτου Σύρου, είναι μια πλατφόρμα εντατικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων και διερευνητικών συνευρέσεων, με επίκεντρο τις αυτοσχεδιαστικές παραδόσεις, την επιτόπια σύνθεση και τις ηχογραφήσεις πεδίου (field recordings). Παράλληλα, διοργανώνονται Εργαστήρια τα οποία απευθύνονται σε καλλιτέχνες όλων των επιπέδων που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν συστηματικά το καλλιτεχνικό πεδίο που προκύπτει από το συνδυασμό του ήχου με την κινούμενη εικόνα και έχουν σχετική εμπειρία σε πρακτικό ή θεωρητικό επίπεδο. Απαραίτητη, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του προγράμματος, είναι η δυνατότητα συνεννόησης και ανάγνωσης – συγγραφής κειμένων στα αγγλικά. Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τον περιβαλλοντικό ήχο και τις σχετιζόμενες με αυτόν καλλιτεχνικές πρακτικές, είτε σαν δημιουργός είτε σαν ακροατής. Προηγούμενη καλλιτεχνική ή ηχοληπτική εμπειρία δεν απαιτείται, ούτε χρειάζεται οι συμμετέχοντες να φέρουν δικό τους εξοπλισμό

Υπαεύθυνοι προγράμματος & διοργάνωσης συναντήσεων: Δανάη Στεφάνου & Γιάννης Κοτσώνης

ιστοσελίδα: syrosmeetings.org

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Το Ινστιτούτο εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παράδοσης, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης των τόπων, Πολιτισμού και Παράδοσης. Αυτό αναφέρεται στην έννοια της αξιοποίησης της συνολικής πολιτισμικής κληρονομιάς των τόπων, είτε με την κεντρικά συγκροτημένη ιστορική εκδοχή της, είτε με την εκδοχή της λαϊκής παράδοσης.

Επιστημονική Υπεύθυνη Περιοδικού: Ρόιδω Μητούλα
Ιστοσελίδα Περιοδικού: sdct-journal.com

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο προσκαλεί διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες, αναγνωρισμένους σε διάφορους τομείς, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τον διεθνή χώρο, οι οποίοι παρουσιάζουν μία φορά το χρόνο –στο πλαίσιο του Ετήσιου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου, ανοιχτές διαλέξεις σχετικές με την ιστορία και την πολιτισμική κληρονομιά καθώς και εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας τους. Ήδη, στα πλαίσια αυτού του σχεδίου έχουν αποδεχτεί συμμετοχή κορυφαίοι επιστήμονες μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες του Εθν. Ιδρύματος Ερευνών, διακεκριμένοι καλλιτέχνες κ.ά.

ΕΡΕΥΝΑ

 Μια πενταμελής επιτροπή έχει την ευθύνη οργάνωσης, ανάπτυξης και παρακολούθησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η επιτροπή δέχεται και εξετάζει προτάσεις για συνεργασίες από ΑΕΙ, εργαστήρια, ερευνητικές ομάδες ή μεμονωμένους ερευνητές, α τις ανακοινώνει στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή και τις εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραπάνω επιτροπή έχει τον έλεγχο της διαχείρισης και της ορθής εκπόνησης των αναλαμβανομένων από το Ινστιτούτο Ερευνητικών Προγραμμάτων και είναι υπεύθυνη απέναντι στο Δ.Σ. γι’ αυτό. Η ίδια Επιτροπή, μετά από έγκριση του Δ.Σ., μπορεί να προβαίνει σε προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων, προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία αφορούν στα ενδιαφέροντα του Ινστιτούτου και τα οποία εκπονούνται από ερευνητικές ομάδες συγκροτούμενες από αυτό.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ινστιτούτο διοργανώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση ένα συνέδριο με θεματική επιλεγμένη κάθε φορά σε σχέση με την όλη πορεία και εξέλιξη των θέσεων και πρακτικών που εμφανίζονται και εφαρμόζονται διεθνώς αναφορικά με το αντικείμενο της προστασίας συντήρησης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Παράλληλα συνεργάζεται με άλλους φορείς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές του για την διενέργεια δικών τους, ή σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, οργανωμένων συνεδρίων. Για τη δράση αυτή λόγω των σύνθετων απαιτήσεων για τη διεξαγωγή Εθνικών ή Διεθνών Συνεδρίων, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση Επιτροπής Συνεδρίων αποτελούμενη από καθηγητές, η οποία θα προτείνει, θα οργανώνει και θα παρακολουθεί την όλη έκβαση κάθε συνεδρίου.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Σύρου δέχεται Αιτήσεις για δράσεις όλη τη χρονιά. Είναι όμως επιθυμητό να γίνονται αιτήσεις τουλάχιστον 3-4 μήνες πριν τη δράση προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Επίσης, για δράσεις που προγραμματίζονται τη θερινή περίοδο, θα πρέπει να γίνεται αίτηση πριν τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς (6 μήνες νωρίτερα). Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ και να τη συμπληρώσετε. Αφού προσθέσετε και τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα, θα στείλετε το ψηφιακό αρχείο στη διεύθυνση syrosinstitute@gmail.com 
Το Ινστιτούτο Σύρου διαθέτει εξοπλισμό για τη διενέργεια των δράσεών του. Υπάρχει laptop με windows, βιντεοπροβολέας και μεγάλη οθόνη προβολών. Επίσης, υπάρχει εκτυπωτής έγχρωμος, σκάνερ και φωτοτυπικό. Τέλος, στους χώρους του Μοναστηριού λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένη κοινόχρηστη κουζίνα.
Για πληροφορίες για συνδρομές και αγορά μεμονωμένων τευχών παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο για τη σελίδα του περιοδικού: sdct-journal.com 

Αίτηση Συμμετοχής

Κατεβάστε την φόρμα πρότασης δράσης εδώ