ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6ου ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΡΟΥ, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του με σκοπό να προωθήσει τα θέματα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνει,  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νήσων Ν. Αιγαίου και το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης, σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. Ο ρόλος των Πυλών στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των Παραδοσιακών Οικισμών ».
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί από 27 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2016 στην Ιστορική Μονή Ιησουϊτών στην Άνω Σύρο και διδάσκουν σε αυτό Καθηγητές από τα ΑΕΙ της χώρας.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες και φοιτητές προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς και σε όποιους πολίτες θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά το θέμα της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου. Το παραπάνω θέμα επελέγη διότι η ανάδειξη της φυσιογνωμίας θεωρείται πρώτη προτεραιότητα προκειμένου να προχωρήσει η οποιαδήποτε δράση για την βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, αφού αυτή αναφέρεται άμεσα στην ίδια την ταυτότητα του. Ακόμη, επειδή από το 2014 τα εργαστήρια που συνοδεύουν το Σεμινάριο παράγουν έργο δημιουργικό, αξιοποιήσιμο ανάλογα με την περίπτωση, από διάφορους φορείς (Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρεια κλπ.) και επειδή ως θέμα της άσκησης θα τεθεί η αποκατάσταση και ανάδειξη της μορφής και της λειτουργίας της κεντρικής σήμερα πύλης του Μεσαιωνικού Οικισμού της  Άνω Σύρου, κρίθηκε σκόπιμο να υποστηριχθεί θεωρητικά και να διερευνηθεί ο ρόλος και η σημασία της έννοιας της πύλης, σε αυτού του είδους  οικισμούς. Πράγματι, τα σηματοδοτημένα σημεία εισόδου ή εξόδου από ή προς ένα τόπο, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα έντονες συναισθηματικές και ιδεολογικές φορτίσεις, αφού αποτελούν μέσα μεταβλητής τοπολογίας, πόσο μάλλον δε οι κτισμένες πύλες των ιστορικών περιτοιχισμένων οικισμών, οι οποίες πέρα από τις χωρικές αλλαγές του μέσα και του έξω, ή του εδώ και του εκεί, εμπεριέχουν και τις χρονικές φορτίσεις του τώρα και του τότε, όπως και του πριν και του μετά. Έτσι ο ορισμός του Abraham Moles ότι “η πόρτα, κινητή παρειά, αλλάζει την τοπολογία του προσπελάσιμου και του απροσπέλαστου, μεταβάλλοντας από τη μια στιγμή στην άλλη την ιδέα του μέσα και του έξω”,  στην περίπτωση μιας πύλης παραδοσιακού οικισμού θα μπορούσε να διευρυνθεί προσθέτοντας ότι αλλάζει την ψυχολογία της αναμονής, του ενδιαφέροντος, της περιέργειας και της προσδοκίας της στιγμής της εισόδου, σε συναισθήματα ψυχικής φόρτισης, συμπυκνωμένης ικανοποίησης, ιδιοποίησης τόπων και εποχών και νοσταλγίας. Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η σημασία και η αξία που προσδίδουν στη γνώμη που σχηματίζουμε (φυσιο-γνωμία) για έναν τόπο, οι πύλες του.

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

Προθεσμία αποστολής αιτήσεων 30 Απριλίου 2016

Book your tickets