Αλλαγή ημερομηνιών 8ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
8ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για πρακτικούς και ακαδημαϊκούς λόγους  μεταφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής του 8ου Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου Σύρου από  25 έως 30 Ιουνίου 2018.
Από την Οργανωτική Επιτροπή

Book your tickets