Η Ανάδειξη της Φυσιογνωμίας του Τόπου: Ο ρόλος των Πυλών στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των Παραδοσιακών Οικισμών

Ιωσήφ Στεφάνου, Οµ.Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Πολεοδοµικής Σύνθεσης ΕΜΠ


Τα σημεία εισόδου και εξόδου μιας πόλης ή ενός οικισμού γενικότερα, παρουσιάζουν πάντα ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον τόσο για τους κατοίκους και καθημερινούς χρήστες τους, όσο κυρίως για τους επισκέπτες που πρωτογνωρίζουν τον τόπο και τα σημεία αυτά αποτελούν τους πυκνωτές των πρώτων εντυπώσεων και κατ΄επέκταση των προδιαθέσεων που οι επισκέπτες αποκτούν στο πλησίασμά τους. Στην περίπτωση των μεγάλων πόλεων, το ενδιαφέρον των τοπικών αρχόντων για τη σημαντική και αισθητική απόδοση αυτών των σημείων φαίνεται από τη φροντίδα που αυτοί δείχνουν τόσο για κατάλληλες σημάνσεις, όσο και για αισθητικές διαμορφώσεις ώστε η είσοδος στη συγκεκριμένη πόλη να γίνεται ελκυστική και να δημιουργεί θετικές και δυνατές εικόνες και εντυπώσεις.

Κατέβασμα Αρχείου

Book your tickets