Η κοινωνική προσφορά των Ορθόδοξων Εκκλησιών του Δήμου Αιγάλεω στην Ελλάδα

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – Ρόϊδω Μητούλα, Αναπλ.Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκ.Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – Θεόδωρος Πασσάς, ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Θεολόγος, Ιεροψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Ελεούσας στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας


 

Στις σημερινές δύσκολες κοινωνικές συνθήκες οι Ορθόδοξες εκκλησίες του Αιγάλεω με το κοινωνικό τους έργο βοηθούν σημαντικά τους
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει το κοινωνικό έργο που προσφέρουν οι εκκλησίες στους πολίτες του Δήμου Αιγάλεω. Για το σκοπό αυτό αρχικά υλοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε άλλες εμπειρικές έρευνες για τις Εκκλησίες της Μητρόπολης Νικαίας και ακολούθως διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων, τα οποία προήλθαν από δειγματοληπτική έρευνα σε συγκεκριμένο δείγμα πολιτών, το οποίο έχει άμεση σχέση με την εκκλησία. Συγκεκριμένα ερωτήθηκαν Ιερείς, μέλη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, μέλη Φιλόπτωχων Ταμείων και εθελοντές. Από την έρευνα προέκυψε ότι σπουδαίο κοινωνικό έργο πραγματοποιείται από τις Εκκλησίες με στόχο τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Στις περισσότερες ενορίες διοργανώνονται συσσίτια καθημερινά που προσφέρονται σε άπορους πολίτες, δίνεται υλική και οικονομική βοήθεια σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη κ.ά. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλές κοινωνικές δραστηριότητες έχουν αναπτύξει οι ενορίες, όπως τα κατηχητικά σχολεία, την εκμάθηση παραδοσιακών χωρών, τα μαθήματα βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, αγιογραφίας, κ.ά.

Post a comment

Book your tickets