Ιστορική Μονή


Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ

στην Άνω Σύρο, ως έδρα, αξίζει να συνδεθεί άμεσα με τους λόγους συγκρότησης του Ινστιτούτου, με τους στόχους της λειτουργίας του και βέβαια με την επιλογή της επωνυμίας του. Η Άνω Σύρος, ο ιδιαίτερος οικισμός αναφοράς του Ινστιτούτου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραδοσιακού οικισμού, συσχετισμένο με τους όρους κατοίκησης και το πολιτισμικό ήθος των πληθυσμών του αρχιπελάγους. Παράδειγμα, δηλαδή, απόλυτα συμβατό με την κατεύθυνση εκείνη της έρευνας η οποία στρέφεται προς την ανώνυμη, εντούτοις καθοριστική πολιτισμική παραγωγή η οποία περιγράφεται με τον όρο «παράδοση».

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ωστόσο καθώς και η εκ των πραγμάτων άμεση συσχέτισή του με την επαλληλία των ιστορικών εγγραφών που προηγούνται της μεσαιωνικής συγκρότησής του, υποδεικνύουν κατευθύνσεις έρευνας του πολιτισμού ευρύτερες από την ειδικότερη περιοχή της παράδοσης. Ο Αιγιακός χώρος των Κυκλάδων αποτελεί επίσης τη μητέρα γη από την οποία ορθώνεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Το υπόβαθρο προς το οποίο στρέφεται επομένως η κεντρικά συγκροτημένη ιστορία, είτε αυτή αφορά την ιστορία των ελληνικών κοινωνιών ειδικά είτε αφορά την ιστορική αναφορά των δυτικών κοινωνιών συνολικά.

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗΣ

δίνουν τη μοναδική ατμόσφαιρα που απαιτείται για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας, την έμπνευση και τη συγκέντρωση που χρειάζεται κανείς όταν ερευνά, ανταλάσσει γνώση, συζητά ή επιμορφώνεται. Η δυνατότητα να περάσεις όλο το 24ωρο στο χώρο της Ιστορικής Μονής, να εργαστείς, μελετήσεις και ερευνήσεις σε έναν ιστορικό κτήριο, συστεγαζόμενος με άλλους επιστήμονες, καλλιτέχνες, ανθρώπους του πολιτιαμού, απογειώνει το επίπεδο της δουλειάς, μειώνοντας παράλληλα τον απαιτούμενο χρόνο. Στο Ινστιτούτο Σύρου ο χρόνος διαστέλεται και το αποτέλεσμα είναι πάντα εξαιρετικό. Διαθέτουμε δυνατότητα φιλοξενίας 20 ατόμων σε δίκλινα δωμάτια (κελιά) με ατομική τουαλέτα, μία μεγάλη κοινή κουζίνα με πολλές δυνατότητες προετοιμασίας γευμάτων, δύο χώρους εργαστηρίων (μικρός 10 ατόμων, μεγάλος 20 ατόμων) και ένα χώρο παρουσιάσεων (60 ατόμων).