Κρητικές Βεντέτες – Άλλος ένας δρόμος κοινωνικού αποκλεισμού

Μαρία Βλαχάδη, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης – Νικολέττα-Σαββίνα Κοτρωνάρου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο – Kirio Erindiola, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο δυναμικό φαινόμενο, που απορρέει από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (π.χ. εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.), η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονομική ανέχεια και περιθωριοποίηση. Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσουν «θύματα» κοινωνικού αποκλεισμού. Μια από τις κατηγορίες αυτές είναι τα άτομα που έχουν αναμειχθεί σε κρητικές βεντέτες, οι οποίοι βιώνουν έντονα τη φτώχεια, την ανεργία, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, βασικές εκφάνσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από την παρούσα εργασία αναδεικνύονται οι βασικές διαστάσεις του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού, έτσι όπως τον βίωσαν και τον βιώνουν οι Κρητικοί που σχετίστηκαν με βεντέτα. Οι κρητικοί προσηλωμένοι σε αυτό το έθιμο, γεμάτοι με αγανάκτηση, με κυρίαρχο το αίσθημα της αντεκδικήσεως, παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και καταλήγουν στο να διαπράττουν φόνους. Ο αιματηρός αυτός κύκλος των αντεκδικήσεων έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες ξεκληρισμένες οικογένειες, αλλά και την περιθωριοποίηση των εμπλεκομένων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι κρητικές βεντέτες αποτελούν έναν άλλο δρόμο του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θύτες, εμπλεκόμενοι, ολόκληρες οικογένειες καθώς και χωριά βρίσκονται στο περιθώριο στιγματισμένοι για το υπόλοιπο της ζωής τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που η βεντέτα έχει σταματήσει.

Post a comment

Book your tickets