Σκοπός


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση της συνολικής πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου, είτε με την κεντρικά συγκροτημένη ιστορική εκδοχή της, είτε με την υποστήριξη της ζωντανής εξελισσόμενης παράδοσης.
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού:

Προσφερει

ανοικτό βήμα διαλόγου σε όλες τις τάσεις που αναφέρονται στους τομείς αυτούς.

Προαγει

την διακίνηση ιδεών και εξασφαλίζει συνθήκες για την ανάδειξη νέων θέσεων και πρακτικών σε θέματα που αφορούν την ιστορική κληρονομιά και την πολιτισμική ταυτότητα.

Συμβαλλει

στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των εμπλεκομένων στα παραπάνω θέματα.

Συνεργαζεται

με Ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς, τεχνικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της ιστορικής κληρονομιάς, της πολιτισμικής ταυτότητας και της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Ενδιαφερεται

για την ενημέρωση και ενεργητική συμμετοχή του κοινού στη προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς και των πολιτισμικών δυνατοτήτων του τόπου.

Βοηθαει

στην προαγωγή της σχετικής έρευνας.