Τοπίο – Φυσικές και Πολιτισμικές προσλήψεις

ΤΟΠΙΟ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | Το σεμινάριο διεξήχθη στο Κέντρο Έρευνας Συριανού Πολιτισμού «Καθηγητής Ιωσήφ Στεφάνου» από 16 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019

Επιμέλεια έκδοσης τεύχους:

Αρχοντούλα Βασιλαρά, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης

ISBN: 978-618-81312-6-2
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Σύρου στο οποίο ανήκουν και τα δικαιώματα

Το τεύχος περιλαμβάνει τα μαθήματα των διδασκόντων καθώς και ενδεικτικές εργασίες των σπουδαστών του 9ου σεμιναρίου που αφορά το εργαστήριο που διεξήχθη τις ίδιες μέρες με θέμα την ΆΝΩ ΣΥΡΟΣ: ΤΟΠΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Κατέβασμα Αρχείου

Book your tickets