Τοποθεσία


Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΗΣΟΥΙΤΩΝ

στην Άνω Σύρο, ως έδρα, συνδέεται άμεσα με τους λόγους συγκρότησης του Ινστιτούτου, με τους στόχους της λειτουργίας του και βέβαια με την επιλογή της επωνυμίας του. Η Άνω Σύρος, ο ιδιαίτερος οικισμός αναφοράς του Ινστιτούτου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραδοσιακού οικισμού, συσχετισμένο με τους όρους κατοίκησης και το πολιτισμικό ήθος των πληθυσμών του αρχιπελάγους. Παράδειγμα, δηλαδή, απόλυτα συμβατό με την κατεύθυνση εκείνη της έρευνας η οποία στρέφεται προς την ανώνυμη, εντούτοις καθοριστική πολιτισμική παραγωγή η οποία περιγράφεται με τον όρο «παράδοση».

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ωστόσο καθώς και η εκ των πραγμάτων άμεση συσχέτισή του με την επαλληλία των ιστορικών εγγραφών που προηγούνται της μεσαιωνικής συγκρότησής του, υποδεικνύουν κατευθύνσεις έρευνας του πολιτισμού ευρύτερες από την ειδικότερη περιοχή της παράδοσης. Ο Αιγιακός χώρος των Κυκλάδων αποτελεί επίσης τη μητέρα γη από την οποία ορθώνεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Το υπόβαθρο προς το οποίο στρέφεται επομένως η κεντρικά συγκροτημένη ιστορία, είτε αυτή αφορά την ιστορία των ελληνικών κοινωνιών ειδικά είτε αφορά την ιστορική αναφορά των δυτικών κοινωνιών συνολικά.
Είναι επομένως απόλυτα καταδεικτική η επωνυμία του Ινστιτούτου, χαρακτηριστική του εγχειρήματος που επιχειρεί να αναλάβει, υποστηρίζοντας την Έρευνα τόσο της Ιστορικής Κληρονομιάς, όσο και της Παράδοσης. Επιμένοντας στη διφυή αυτή προοπτική αξίζει να τονιστεί η συζυγής σχέση του οικισμού της Άνω Σύρου, με την αστική έκταση της Ερμούπολης. Της πόλης δηλαδή, της οποίας ο τόπος εγκατάστασης, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και αυτό ακόμη το όνομα, υποδεικνύουν τη σημασία που αποκτά για τη νεότερη δυτική ιστορία, η αρχαιοελληνική αναφορά, ως καταστατικό πρότυπο συγκρότησης της νεότερης πολιτισμικής και πολιτικής πραγματικότητας. Πρότυπο που βεβαίως δεν ανακαλεί μόνο τις υποδείξεις της αρχαίου Αθηναϊκού παραδείγματος, αλλά επιζητεί επίσης την στήριξη του αρχαίου Αιγιακού πολιτισμού.