Το Φρέαρ Ελληνικόν

Ιωσήφ Στεφάνου, Οµ.Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Πολεοδοµικής Σύνθεσης ΕΜΠ


Στο Βόρειο µέρος της Σύρου, στο χωριό Σαν Μιχάλης, υπάρχει ένα αρχαίο πηγάδι το οποίο φέρει το όνοµα «Ελληνικό», όπως ακριβώς ονοµαζόταν η τοποθεσία στην οποία βρέθηκε, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ποιότητα, η ακρίβεια και οι ιδιάζουσες λεπτοµέρειες της κατασκευής του, ο ακριβής προσανατολισµός από Νότο προς Βορά του σκαµµένου στο βράχο 27 µέτρων διαδρόµου προσπέλασης, καθώς και µια σειρά ενδιαφέρουσων παρατηρήσεων σχετικών µε το διαχρονικό ρόλο της Σύρου, οδήγησαν σε µια έρευνα του ΕΜΠ. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας περιληπτικά εκτίθενται στο παρόν άρθρο. Λέξεις κλειδιά : φρέαρ Ελληνικόν, Σύρος, Σαν Μιχάλης, ύδρευση, ηλιοτρόπιο Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από έναν ιδιώτη που αγαπά ιδιαίτερα το νησί, τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο. Επιστηµονικός υπεύθυνος του Έργου υπήρξε ο Καθηγητής και ∆ιευθυντής του ως άνω Εργαστηρίου Πολεοδοµικής Σύνθεσης, Ιωσήφ Στεφάνου. Στην Έρευνα συµµετείχαν επίσης οι καθηγητές: Μανώλης Κορρές, Καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Αρχιτέκτων Αρχαιολόγος Παναγιώτης Τουλιάτος, Καθηγητής Οικοδοµικής Αρχιτέκτων µε ειδικές γνώσεις στην Αρχαία Τεχνολογία. Την ερευνητική οµάδα συµπλήρωσαν οι: Ιουλία Στεφάνου, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος Σµαράγδα Πετράτου-Φραγκιαδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ Μιχαήλ Προβελέγγιος, Αρχιτέκτων Πολυτεχνείου Φλωρεντίας Βασιλεία Στεφάνου, Συστήµατα Πληροφορικής Καθηγήτρια Deree College Αγησίλαος Οικονόµου, ∆ιδάκτωρ ΕΜΠ, Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστηµίου Αιγαίου Η µετάφραση των κειµένων στην Αγγλική γλώσσα έγινε από την Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, ∆ρ. ∆ανάη Στεφάνου

Post a comment

Book your tickets