ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 9ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δίνεται παράταση έως 01/09/2019 για τα τελικά κείμενα που αφορούν το 9ο διαπανεπιστημιακό σεμινάριο βιώσιμης ανάπτυξης.

Book your tickets