ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου ανακοινώθηκε. Μπορείτε να το κατεβάσετε απο το παρακάτω κουμπί.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

ΝΕΑ ημερομηνία πληρωμής κόστους συμμετοχής ορίζεται η 19/04/2019


Ημερομηνία υποβολής των τελικών κειμένων ορίζεται η 20/05/2019