Υποβολή περιλήψεων:

Σας ενημερώνουμε οτι η διαδικασία υποβολής περίληψης έληξε στις 1/2/2019

Κάθε περίληψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400 λέξεις και τη μια σελίδα.

Πριν την υποβολή της περίληψης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πρότυπο υποβολής.
Κατεβάστε το πατώντας εδώ

Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει σε μια μόνο εισήγηση. 

Υποβολή τελικών κειμένων:

Το πλήρες κείμενο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10 σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία.

Πριν την υποβολή του τελικού κειμένου, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πρότυπο υποβολής.
Κατεβάστε το πατώντας εδώ

Η ημερομηνία υποβολής των τελικών κειμένων θα ανακοινωθεί σύντομα

Φόρμα Υποβολής

Σημαντικές Ημερομηνίες:

ΝΕΑ ημερομηνία πληρωμής κόστους συμμετοχής ορίζεται η 19/04/2019


Ημερομηνία υποβολής των τελικών κειμένων ορίζεται η 20/05/2019