Υποβολή Τελικού Κειμένου


Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων zip, docx, doc, odf, pdf

Σημαντικές Ημερομηνίες:

ΝΕΑ ημερομηνία πληρωμής κόστους συμμετοχής ορίζεται η 19/04/2019


Ημερομηνία υποβολής των τελικών κειμένων ορίζεται η 20/05/2019