ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Γενική Συνέλευση Ινστιτούτου Σύρου – ηλεκτρονική ψηφοφορία μέχρι 15/11/2021

Αγαπητά μέλη του Ινστιτούτου Σύρου,

Mέσω του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος, σας καλούμε στην Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου. Συννημένο θα βρείτε το “Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης 18.10.2021” με το οποίο θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία ως τις 15/11/2021, μέσω συνδέσμου που θα σας στείλουμε.

Τα θέματα προς ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση είναι:

  1. Προτεινόμενο Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης: πρόεδρος Ιωσήφ Στεφάνου, γραμματέας Αρχοντούλα Βασιλαρά.
  2. Ορισμός του ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου σε “Επίτιμο Πρόεδρο του Ινστιτούτου Σύρου”.
  3. Τροποποίηση Καταστατικού Ινστιτούτου Σύρου ως προς τη διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (από 2 σε 4 έτη).
  4. Αναβολή Εκλογών μέχρι να τροποποιηθεί το καταστατικό.
  5. Διαγραφή χρεών από συνδρομές μελών μέχρι το 2018, με την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν οι οφειλές των ετών 2019, 2020, 2021 μέχρι την 1/1/2022

Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία σας δίνεται η δυνατότητα να ψηφίσετε εκ μέρους άλλων μελών (που δεν μπορούν να το κάνουν τα ίδια) με εξουσιοδότηση εγγράφως.

Είναι σημαντικό να ψηφίσουμε όλοι γιατί αφορά στην τροποποίηση καταστατικού.

Book your tickets