Φιλοξενία Καλλιτεχνών


SYROS SOUND MEETINGS – RESIDENCY

Σημαντικό κομμάτι του προγράμματος φιλοξενίας αποτελεί η συνεργασία και συνδιαλλαγή ανάμεσα σε καλλιτέχνες από το χώρο του ήχου, και καλλιτέχνες που ασχολούνται με την εικόνα. Οι ομάδες που θα συγκροτηθούν, θα μοιραστούν και την ευθύνη της ανάπτυξης, παραγωγής και επιμέλειας κοινών, συνεργατικών συνθέσεων. Σκοπός είναι, μέσα από γόνιμο διάλογο να προκύψουν πολυ-επίπεδα, υβριδικά έργα που θα αντανακλούν διακριτές αισθητικές και θεωρητικές διερευνήσεις, και θα ενσωματώνουν ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές. Έτσι, ευελπιστούμε ότι κάθε έργο θα προέρχεται από «πολλαπλές αφετηρίες». Το κάλεσμα απευθύνεται σε καλλιτέχνες όλων των επιπέδων που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν συστηματικά το καλλιτεχνικό πεδίο που προκύπτει από το συνδυασμό του ήχου με την κινούμενη εικόνα και έχουν σχετική εμπειρία σε πρακτικό ή θεωρητικό επίπεδο. Απαραίτητη, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του προγράμματος, είναι η δυνατότητα συνεννόησης και ανάγνωσης – συγγραφής κειμένων στα αγγλικά.

Όλα τα Residencies

22 Ιούλ, 16
Passed
22 Αυγ, 15
Passed
02 Αυγ, 15
Passed
17 Ιούλ, 15
Passed